• Masak Tv Team

Belanja IkanSuka masak ikan? Tapi kadang masih suka bingung milih ikan yang baik itu yang kaya gimana? Ini dia tips bagaimana memilih ikan yang baik! Selamat masak!

#BelanjaIkan #ikan #caramemilihikan #memilihikan

84 views0 comments